donderdag 19 februari 2015

Morgen is de Mont Saint Michel opnieuw een eiland.Dat de Noordzee bij De Panne, net zoals de Noordzee over de grens hoog en laag water-standen kent, wist u vast wel. Iedereen is ooit wel eens in zee gaan zwemmen, hij had zijn handdoek op veilige afstand van het water gelegd om dan bij het terug uit zee komen vast te stellen dat je handdoek toch ligt te drijven. Dat die fenomenen van eb en vloed te maken hebben met de aantrekkingskracht die de maan uitoefent op de watermassa weten de meesten van ons ook.


Springtij en Doodtij


Maar het is morgenavond en zaterdagmorgen ook SPRINGTIJ .
Morgenavond 20 februari en zaterdagmorgen de 21ste staan de zon en maan op een lijn, Ze amuseren
zich dus met het samen trekken aan de watermassa waardoor het zeewater het hoogste peil bereikt tijdens vloed en het laagste pijl tijdens eb. Het verschil tussen eb en vloed is bij springtij het grootst.


De Equinox

De EQUINOX -
Bovendien zitten we in de periode rond 21 maart heel dicht bij de zon. (dat is ook het geval op 21 september) waardoor springtij in "februari-maart-april" en "augustus-september- oktober" altijd wat hoger is dan in de rest van het jaar. Dit fenomeen wordt ook de equinox genoemd, men spreekt van herfst-equinox en lente-equinox (zie tekening). Bovendien is bij de lente-equinox de afstand zon - aarde op dit ogenblik kleiner en zijn de getijden dus hoger dan bij zijn collega van de herfst.SUPERMAAN 
En dan is er nog de supermaan. De maan heeft een baan rond de aarde in de vorm van een elips. Dat
Supermaan zoals te zien februari 2015
betekent dat de maan soms dichter bij ons is en soms weer verder af. Als de maan het dichtst bij ons is, dan noemen we dat de supermaan. Bij de supermaan in 2012 was de afstand tussen de aarde en de maan maar 356955 kilometer (perigeum) terwijl dat op de verste momenten (apogeum) 405500 km is. Op 20 februari is het supermaan.


Als alle elementen ook nog samenwerken, springtij en lente-equinox en supermaan, dan krijg je super hoge waterstanden. In Frankrijk worden de waterstanden weergegeven met coëfficiënten. De allerlaagste waterstand is 20, het hoogst mogelijke is 120. Voor 20 feb in de vooravond wordt 116 verwacht, in de avond kan dat 118 zijn, tegen zaterdagochtend zakt het weer naar 117. Voor 21 maart wordt 119 verwacht, deze super-super-hoge waterstand is een grote zeldzaamheid en wordt ook vaak "Marée du siecle" genoemd, en het is in dit geval inderdaad ook de eerste superhoge waterstand van deze eeuw, maar het komt wel meer voor dan eens per eeuw, de vorige 'marée du siecle' was op 10 maart 1997. Maar 21 maart is het dus weer zover.

En waar zal dit het best te voelen zijn, in de hoekjes. Als je een curverbak vol water doet en je laat het water heen en weer klotsen dan zal het water in de hoekjes vlugger over de rand gaan, dan langs de randen. Het hoogteverschil van het water zal dus het hoogst zijn in de baaien. De bekendste baai aan de Franse Noordzeekust is die van de Mont Saint Michel en vrijdagmorgen wordt de Mont Saint Michel-rots voor het eerst in jaren terug een eiland, en dat zou om 7 u 20 morgenochtend een feit moeten zijn.
Morgen worden op nogal wat plaatsen aan de Franse Noordzeekust maatregelen genomen, de stranden worden afgesloten. En dat zal uiteraard ook op 21 maart het geval zijn.

De informatie voor deze bladzijde kwam vooral van de website van http://www.shom.fr/ en van informatie verspreid door de dienst toerisme van Mont Saint Michel.