woensdag 26 augustus 2015

Cornil Weus - voorvader van een roemrijk Duinkerks geslacht


Cornil Weus (geboren 1535 - gestorven 1587) was een van de eerste Duinkerkse Kapers.
Na de godsdienst-troebels van de Westhoek waren een deel van de Geuzen naar zee gevlucht (de watergeuzen), van waaruit ze regelmatig de kusten bestookten. In realiteit telden de watergeuzen bitter weinig protestanten, maar vooral veel piraten die werken in opdracht van rijke handelsmaatschappijen.
Als Spaanse vice-admiraal krijgt Cornil Weus de opdracht (1569) om met zijn schip de Windhond de watergeuzen te verslaan. In 1576 valt hij Brouwershaven in Zeeland aan en slaagt erin om te ontsnappen aan de schepen van de prins van Oranje die hem hadden ingesloten.
Beeld van Michiel Jacobsen
aan de gevel van het
Hotel de Ville van Dunkerque 
Op zijn tochten werd hij bijgestaan door zijn eerste stuurman, Antoine wiens familienaam nog vaak zal opduiken in de Duinkerkse kaperij, hij heette Antoine Baert en was de grootvader van Jan.
En dat is niet de enige link tussen Cornil en Jan Baert - alias Jean Bart. De dochter van Cornil is Laurence en die huwt met Michiel Jacobsen. Zij zijn ook de overgrootouders van Jan Bart - Jean Bart.

Michiel Jacobsen was een volgende generatie van de Duinkerkse kapiteins in dienst van de Spanjaarden. In 1588 krijgt hij de opdracht om wat rest van de Armada Invincibile na het debacle voor de kusten van Gravelines terug te brengen naar het moederland, Spanje. Hij blijft in Spaanse dienst en valt in 1595 de Hollanders aan aan boord van het ondertussen legendarische schip 'de Windhond'. Michiel Jacobsen krijgt al vlug de naam van de 'vos van de zee' omdat hij sluw en ongrijpbaar blijkt.
Omwille van al zijn heldendaden wordt hij naar Spanje geroepen waar Filips IV hem ontvangt en eert met de orde van Sint Jacobs en in 1631 benoemt dezelfde Spaanse vorst hem tot Admiraal van de Spaanse zeemacht. In 1633 sterft Jacobsen. Vandaag prijkt het beeld van de Zorro del Mar Michiel Jacobsen aan de voorgevel van het stadhuis van Duinkerke.

De familie Weus Baert Jacobsen telt nog veel nakomelingen waaronder Jean Bart natuurlijk de bekendste is, in de oorlogsjaren van Duinkerke (die ruwweg beginnen in 1500 en niet eindigen voor 1815) maken zij zich heel nuttig in de strijd met de vijand.
Als de 19de eeuw aanbreekt is Frankrijk vooral inwendig verdeeld. Regimes volgen elkaar op, consuls, koningen, presidenten en keizers regeren over Frankrijk en voor de afstammelingen van Cornil Weus is het tijd om een andere bron van inkomsten te vinden. Dat wordt de Islandvaart. Vanuit de havens van de Noordzee vertrekken ze voor maanden naar zee om er kabeljauw te gaan vangen. Hieronder een foto van het schip waarmee Louis Desiré Weus vertrok naar Island. De tekst op de foto werd geschreven door Louis Weus en gegeven aan Dany Weus die nu in Australië woont en die deze foto vandaag op zijn facebook-pagina poste.
https://www.facebook.com/pages/Descendants-of-corsairs
Dany Weus is niet de enige afstammeling van de Duinkerkse kaperkapiteins. Ook zijn neef Dominique Lecat is volop bezig met het in de kijker zetten van het roemrijke verleden van zijn voorouders. Ook hij communiceert over de Duinkerkse vereniging van afstammelingen van Kaperkapiteins via het grote smoelenboek... 

Dany Weus (links) en Dominique Lecat (rechts) samen op de foto voor La Voix du Nord...

Lees hier het volledige artikel
 http://www.lavoixdunord.fr/region/histoire-de-dunkerque-lointains-cousins-de-jean-bart-ils-jna17b0n1100225